Начало

Приемат се статии за брой 32 на списание Aerospace Research in Bulgaria

По имейл: journal@space.bas.bg

По пощата 2 бр. хартиени копия + 1 копие на електронен носител (CD)
на адрес:

Aerospace Research in Bulgaria
Институт за космически изследвания и технологии-БАН
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 1, каб. 415
София 1113
България

   

За повече информация тел.: (02) 979-39-51

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЕ
Aerospace Research in Bulgaria