Индексиране и рефериране

Повече от половината от тиража се разпространява в сродни институции в чужбина и част от него се изпраща редовно до Международния библиотечен обмен на БАН.

Списание Aerospace Research in Bulgaria се индексира и реферира в:

Discovery Service (EDS)
Emerging Sources Citation Index
ESO Library Catalogue
ADS (Astrophysics Data System) of SAO/NASA abstracts
WorldCat (Световна библиографска база данни)
Library of Congress
INSPIRE, the High Energy Physics information system
Национальная электронная библиотека (НЭБ)
Научная платформа "ОРИС"
NAOJ Library's Catalog (OPAC)