Индексиране и рефериране

Повече от половината от тиража се разпространява в сродни институции в чужбина и част от него се изпраща редовно до Международния библиотечен обмен на БАН.

Списание Aerospace Research in Bulgaria се индексира и реферира в:

Index Copernicus от 2011 г. с импакт-ранг ICV 2015: 59.14,
а от 2016 г. е сключено споразумение с EBSCO и са изпратени кн. 23–27 за индексиране.

Списанието се индексира още и от:

WorldCat (Световна библиографска база данни)

Library of Congress

INSPIRE, the High Energy Physics information system

ADS (Astrophysics Data System) of SAO/NASA abstracts

ESO Library Catalogue

и др.