Повече от половината от тиража се разпространява в сродни институции в чужбина и част от него се изпраща редовно до Международния библиотечен обмен на БАН.

Списание Aerospace Research in Bulgaria има импакт фактор JIF=0.3 (WoS, Clarivate). Импакт фактор SJIF 2022 = 6.076 (Scientific Journal Impact Factor Value for 2022).

Списанието се индексира и реферира в над 10 световни и международни бази данни:

ICI Journals Master List
Dimensions
Digital Science
Emerging Sources Citation Index
Discovery Service (EDS)
CrossRef
ADS (Astrophysics Data System) of SAO/NASA abstracts
Library of Congress
INSPIRE-HEP, the High Energy Physics information system
ESO Library Catalogue
WorldCat
National Electronic Library
Scientific platform "ORES"
NAOJ Library's Catalog (OPAC)

Academic Resource Index | ResearchBib