След приемане на ръкописа Ви за печат, трябва да подпишете СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА.

С този документ Вие се съгласявате да прехвърлите авторските права на Вашата статия на списание Aerospace Research in Bulgaria.

Този документ е необходим, за да може Вашата статия да бъде публикувана в Aerospace Research in Bulgaria.

Моля, върнете попълнения и подписан оригинал на този формуляр по пощата или сканирано копие на подписания оригинал на имейл адреса на Редакцията journal@space.bas.bg

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА