Начало

   Приемат се статии за брой 29 на списание Aerospace Research in Bulgaria

    По пощата: Aerospace Research in Bulgaria
    Институт за космически изследвания и технологии-БАН
    ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 1, каб. 415
    София 1113
    България

    По имейл: journal@space.bas.bg

    тел.: (02) 979-39-51