Брой 30 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Мохамед Семеида, Сара Ходайри, Махмуд Ел Хадиди, Рабаб Хамед,
Шахиназ Юсеф, Пенка Стоева, Алексей Стоев

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ
И СЕИЗМИЧНОСТТА НА ЗЕМЯТА ПО ВРЕМЕ НА СЛАБИЯ 23-ти СЛЪНЧЕВ ЦИКЪЛ

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e01
5
2. Адлин Данчева, Симеон Асеновски
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЪТНИКОВИ ДАННИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОБСТВЕНОТО ТОПЛИННО ИЗЛЪЧВАНЕ НА СМЕТИЩА С ОТЧИТАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА СЛЪНЦЕТО
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e02
16
3. Симеон Асеновски
СЛЪНЧЕВИЯ ЦИКЪЛ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВАРИАЦИИТЕ
НА ВИСОКОСКОРОСТНИТЕ ПОТОЦИ СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e03
26
4. Tеодора Aндреева – Нешева, Димитър Teoдосиев, Илия Илиев
НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ
ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e04
33
5. Петър Димитров, Понтус Олофсон, Георги Желев, Илина Каменова
КАРТОГРАФИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЧРЕЗ SPOT ИЗОБРАЖЕНИЯ
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ КЛАСИФИКАЦИОННИ ПОДХОДИ

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e05
42
6. Илина Каменова, Петър Димитров, Русина Йорданова
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БИОФИЗИЧНИ/БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗИМНА ПШЕНИЦА ЧРЕЗ ВЕГЕТАЦИОННИ ИНДЕКСИ ОТ RAPIDEYE
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e06
63
7. Десислава Ганева, Евгения Руменина
ДИСТАНЦИОННО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИ НА ПОСЕВА НА ЗИМНА РАПИЦА
ЧРЕЗ СТАТИСТИЧЕСКИ РЕГРЕСИОННИ АЛГОРИТМИ С ПОМОЩТА
НА МУЛТИСПЕКТЪРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ SENTINEL-2

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e07
75
8. Светослав Забунов, Гаро Мардиросян
ВЕЗНИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СТАТИЧНАТА ТЯГА НА МИКРОДВИГАТЕЛИ ЗА БЛА
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e08
96
9. Марета Казарян, Михаил Шахраманян, Светослав Забунов
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ХААР УЕЙВЛЕТ-ТРАНСФОРМАЦИИ В ЗАДАЧАТА
ЗА ДЕКОДИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СМЕТИЩА

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e09
103
10. Петър Гецов, Руслан Янев, Ванг Бо
ХИБРИДНО ЗАДВИЖВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ МУЛТИКОПТЕРЕН ТИП,
ОСЪЩЕСТВИМОСТ И АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНИКАТА

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e10
123
11. Павлин Граматиков, Румен Недков, Дойно Петков
ВТОРИЧНИ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАЩИ СИСТЕМИ
ЗА ВИДЕОСПЕКТРОМЕТРИЧЕН КОМПЛЕКС "ФРЕГАТ"

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e11
134
12. Андрей Бичков, Олга Нечипоренко
МЕТАЛОКЕРАМИЧНИ И МЕТАЛОПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ ФРИКЦИОННИ ВЪЗЛИ
НА САМОЛЕТИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e12
143
13. Петър Гецов, Димитър Йорданов, Ванг Бо
МОДЕЛИРАНЕ НА ВЕРСИЯ ЗА КАТАСТРОФА НА ТРАНСПОРТЕН САМОЛЕТ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e13
155
14. Константин Методиев
СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ПОСРЕДСТВОМ АНАЛОГО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ AD7656
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e14
163
15. Надя Маринова
РИСКЪТ В АЕРОКОСМИЧЕСКИТЕ ПРОЕКТИ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v30.e15
170