Номер 35 / С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Петър Велинов, Симеон Асеновски, Лъчезар Матеев
СПЕКТЪР И ИНТЕНЗИТЕТ НА КОСМИЧЕСКИТЕ ЛЪЧИ ПО МОДЕЛA CORSIMA В СРЕДНАТА АТМОСФЕРА. ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СЛЪНЧЕВИТЕ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e01
5
2. Георги Желев
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННИ ДАННИ И ГИС ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРФОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРАЙБРЕЖНАТА ЗОНА НА Р. БЪЛГАРИЯ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e02
16
3. Мария Димитрова, Пламен Тренчев
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С NO2 НАД БЪЛГАРИЯ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e03
28
4. Пламен Тренчев, Мария Димитрова,  Деян Гочев
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД И МЕТАН НАД БЪЛГАРИЯ ПО СПЪТНИКОВИ ДАННИ ОТ GOSAT
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e04
34
5. Адлин Данчева, Теменужка Спасова
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВЕНИ И САТЕЛИТНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОУЧВАНЕ НА ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e05
41
6. Антоанета Францова
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИННИ ДАННИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ
НА СУША И ЗАСУШАВАНЕ

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e06
52
7. Христо Николов, Мила Атанасова
МОНИТОРИНГ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ СВЛАЧИЩА ПО СЕВЕРОИЗТОЧНОТО ЧЕРНОМОРИЕ НА БЪЛГАРИЯ БАЗИРАНО НА ДАННИ ОТ РАДАРИ СЪС СИНТЕЗИРАНА АПЕРТУРА
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e07
63
8. Веселина Господинова, Тодор Тодоров
ТРИИЗМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ НА МОСТ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ НА ЗЕМНА И ВЪЗДУШНА ФОТОГРАМЕТРИЯ, ПРИЛАГАЙКИ АДАПТИРАН НАЧИН НА ЗАСНЕМАНЕ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e08
80
9. Светослав Забунов, Гаро Мардиросян
СЪСТАВЕН ПРЕСЕЛЕКТОР ЗА МУЛТИСТАТИЧЕН ПАСИВЕН РАДАР
ЗА ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e09
96
10. Иван Иванов
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАЛОМОЩНИ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ ЗА КОНТРОЛ НА УРБАНИЗИРАН РАЙОН
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e10
104
11. Петър Гецов
МОДЕЛИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЕРАТОРА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ НА БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e11
114
12. Константин Методиев
ПРОЕКТ НА ПРИБИРАЕМА СТОЙКА ЗА КВАДРОКОПТЕР
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e12
122
13. Олександр Минай, Ирина Кузмич
ИЗБОР НА ОПТИМАЛЕН ДИЗАЙН НА СТРАНИЧЕН PMD С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА CFD
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e13
128
14. Николай Загорски
АВИАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ И ВЛИЯНИЕ НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА ДАННИТЕ
ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИЗИЧНИ ВЕЛИЧИНИ

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e14
145
15. Анна Бузекова-Пенкова, Станислав Климов, Валерий Грушин, Олга Лапшинова,
Денис Новиков, Димитър Теодосиев

КОСМИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ "ОБСТАНОВКА (1 - ЕТАП)",
БЛОК ДП – ПМ НА РУСКИЯ СЕГМЕНТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e15
156
16. Бойко Цинцарски, Анна Бузекова-Пенкова, Урсула Шелуга, Георги Георгиев,
Петър Цветков, Димитър Теодосиев

SEM И EDX ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЪКЛОВЪГЛЕРОДНИ ПОКРИТИЯ СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ (МКС)
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e16
165
17. Надя Маринова
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА АЕРОКОСМИЧЕСКИ ПРОЕКТИ

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e17
174
  Обзоры  
  Милен Чанев, Лъчезар Филчев
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПЪТНИЦИТЕ В БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ (ЧАСТ I)
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e18
183
  Наталия Станкова
МОНИТОРИНГ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ СЛЕД ПОЖАР С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ: ПРЕГЛЕД
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v35.e19
192
  Новые книги  
  Петър Велинов
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИСТАНЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРНАТА ГЕОДЕЗИЯ
201
  In Memoriam  
  В ПАМЕТ НА ЛЕВ ДОРМАН 202