Номер 33 / С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Цветан Дачев, Пламен Димитров, Борислав Томов, Юри Матвийчук,
Премкумар Саганти, Дъг Холанд, Кей-Ичи Окуяма

ОПИСАНИЕ НА СПЕКТРОМЕТЪРА НА ЗАРЕДЕНИ ЧАСТИЦИ "LIULIN TEN-KOH" ЗА ЯПОНСКИЯ СПЪТНИК "TEN-KOH"
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e01
5
2. Костадин Шейретски
ИЗСЛЕДВАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА СПЪТНИК, СЪГЛАСНО ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e02
25
3. Ролф Вернер, Венета Гинева, Атанас Атанасов, Димитър Вълев, Димитър Данов,
Боян Петков, Андрей Кирилов

НИВА НА УЛТРАВИОЛЕТОВА РАДИАЦИЯ НАД ВИСОКИТЕ ПЛАНИНИ В БЪЛГАРИЯ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e03
31
4. Петър Димитров, Лъчезар Филчев, Евгения Руменина, Георги Желев
КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ДАННИ ОТ SENTINEL-1/2
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e04
40
5. Георги Желев, Диляна Стефанова, Петър Стефанов
ПРОМЕНИ В ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО НА КАРСТОВ РАЙОН
ДЕВЕТАШКОТО ПЛАТО

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e05
51
6. Мария Димитрова
СЕЗОННО ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПУСТИНЕН ПЯСЪК ОТ САХАРА
НАД БАЛКАНИТЕ

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e06
79
7. Мила Атанасова, Христо Николов, Керанка Василева
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДАННИ ОТ ГНСС И РСА ЗА МОНИТОРИНГ НА СВЛАЧИЩА ПО ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРАЖИЕ НА БЪЛГАРИЯ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e07
87
8. Златомир Димитров
ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧНА ОБРАБОТКА ЧРЕЗ СОФТУЕРА "GAMMA" НА РАДИОЛОКАЦИОННИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ SAR, ОТ НЕМСКАТА СПЪТНИКОВА БИСТАТИЧНА СИСТЕМА - TANDEM-X
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e08
101
9. Марета Казарян
МАТЕМАТИЧЕСКО-СИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЧРЕЗ ФРАКТАЛИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИ
ОТ КОСМИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e09
124
10. Марета Казарян
ВЪРХУ ПРОЕКТИРАНЕТО НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ДЕПА
ЗА ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ПРОМИШЛЕНИ, С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ
ЗА ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e10
140
11. Константин Методиев
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ДИСКРЕТНИТЕ ДИПОЛИ С ПОСТОЯНА ИНТЕНЗИВНОСТ ЗА АНАЛИЗ НА СТАЦИОНАРНО ТЕЧЕНИЕ ОКОЛО КРИЛЕН ПРОФИЛ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e11
157
12. Мохамед Рудан, Меруан Салхи и Ахмед Бушерит
НОВ МЕТОД ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СОПЛА С МИНИМАЛНА ДЪЛЖИНА ПРИ ПОВИШЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e12
167
13. Йоана Октавия Букур, Йон Малаел, Валериу Драган
АЕРОДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗХОДЯЩ РЪБ С ШЕВРОННА ГЕОМЕТРИЯ
ЗА РАБОТНО КОЛЕЛО НА ТРАНСЗВУКОВ ОСОВ КОМПРЕСОР

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e13
184
14. Аделина Митева, Анна Бузекова-Пенкова
НЯКОИ АЕРОКОСМИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛНО ГРАДИЕНТНИТЕ МАТЕРИАЛИ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e14
195
15. Ангел Танев
ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ЧОВЕКА ПРИ ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС
НА ТЕХНИЦИТЕ, ЕКСПЛОАТИРАЩИ АВИАЦИОННА ТЕХНИКА

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e15
210
16. Зоя Хубенова, Константин Методиев, Светла Димитрова, Любомир Алексиев
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОКУЛОГРАФ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЕРАТОРИ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e16
221
17. Николай Загорски
АНАЛИЗ НА ВОЕННОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕЗПИЛОТНИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ И ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО ИМ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e17
237
18. Лъчезар Филчев, Йоанис Манакос, Гаро Мардиросян, Димитър Димитров,
Райнер Ройтер, Цвета Среброва, Любомира Кралева,
Калирои Марини, Андреас Рийнов

ОБЗОР НА РЕСУРСИТЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЧАСТ 2
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e18
251
19. Петър Велинов
ПРОГРЕСЪТ В КОСМИЧЕСКИТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ВРЪЗКА С 60-ТА ГОДИНИНА НА ПЪРВИЯ ПОЛЕТ НА ЧОВЕКА В КОСМОСА
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v33.e19
260