Номер 31 / С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Наталия Килифарска
ШИРОЧИННА ЗАВИСИМОСТ НА ВАРИАЦИИТЕ В СТРАТОСФЕРНИЯ ОЗОН И ТЕМПЕРАТУРА ПО ВРЕМЕ НА СЛЪНЧЕВОТО ПРОТОННО СЪБИТИЕ ОТ 20 ЯНУАРИ 2005
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v31.e01
5
2. Игор Шибаев
ТРАНСФОРМАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КВАЗИДВУХЛЕТНИХ ВАРИАЦИЙ
В НОВОЙ ВЕРСИИ РЯДА ЧИСЕЛ ВОЛЬФА

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v31.e02
21
3. Венета Гинева, Ирина Деспирак, Наталия Клеймьонова
ПРОЯВА НА СУББУРИ НА ВИСОКИ И СРЕДНИ ШИРИНИ
ПО ВРЕМЕ НА ДВЕ СИЛНИ МАГНИТНИ БУРИ

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v31.e03
27
4. Ролф Вернер, Венета Гинева
ГЛОБАЛНИ ТЕМПЕРАТУРНИ АНОМАЛИИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПАД НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА СО2
В АТМОСФЕРАТА, ОТ 1939 Г. ДО 1949 Г.

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v31.e04
40
5. Алексей Стоев, Пенка Стоева
ВЛИЯНИЕ НА КОСМИЧЕСКИТЕ ЛЪЧИ И СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КЛИМАТА НА ПЕЩЕРНИТЕ СИСТЕМИ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v31.e05
61
6. Марета Казарян, Михаил Шахраманян, Светослав Забунов
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАБИЛНОСТТА НА АЛГОРИТЪМ ЗА ПОДОБИЕ, ИЗПОЛЗВАН ВЪРХУ СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СПЪТНИКОВИ СНИМКИ ЧРЕЗ ХААР УЕЙВЛЕТИ, СПОРЕД ТИХОНОВ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v31.e06  
71
7. Светослав Забунов
АВТОПИЛОТ ЗА ДВАНАДЕСЕТОКОПТЕРИ, БАЗИРАН ВЪРХУ КВАТЕРНИОНИ – ЧАСТ II
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v31.e07
91
8. Димо Зафиров
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРТИКАЛНО ИЗЛИТАЩ И КАЦАЩ БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ ЗА ГОЛЯМА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ДАЛЕЧИНА НА ПОЛЕТА?
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v31.e08
99
9. Павлин Граматиков, Румен Недков, Георги Станев
ВТОРИЧНА ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИ НА КОСМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ ДП-1 И ДП-2, ПРОЕКТ "ОБСТАНОВКА", МЕЖДУНАРОДНА КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v31.e09
108
10. Стойко Стойков
РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА КОСМИЧЕСКИ ПЕНЕТРАТОР
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v31.e10
117
11. Константин Методиев
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАНЕЛЕН МЕТОД ЗА АНАЛИЗ НА СТАЦИОНАРНО ТЕЧЕНИЕ
ОКОЛО КРИЛО С КРАЙНА РАЗПЕРЕНОСТ

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v31.e11
125
12. Асен Маринов
СРАВНЯВАНЕ НА НАКЛОНА НА УДАРНА ВЪЛНА ПРИ АНАЛИТИЧНО И ЧИСЛЕНО ПРЕСМЯТАНЕ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v31.e12
137
13. Огнян Стойков
МОДЕЛ НА ОПЕРАТОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕТАТЕЛНИЯ АПАРАТ
ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v31.e13
143