Брой 28 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Петър Велинов
РАЗШИРЕНА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ПОВИШЕНИЯТА НА КОСМИЧЕСКИТЕ ЛЪЧИ
НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ (GLEs) ПОРОДЕНИ ОТ ВИСОКОЕНЕРГИЙНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ
5
2. Александър Йосифов, Лъчезар Филипов
ТЕРМОДИНАМИКА НА ЧЕРНИ ДУПКИ КАТО ПРИЧИНА ЗА ТРЕПТЕНИЯ НА ХОРИЗОНТА
21
3. Александър Йосифов, Лъчезар Филипов
ТРЕПТЕНИЯ НА ХОРИЗОНТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ЕКВИВАЛЕНТНОСТТА
32
4. Цветан Дачев, Борислав Томов, Юри Матвийчук, Пламен Димитров,
Вячеслав Шуршаков, Виктор Бенгин, Eлена Ярманова, Олга Иванова, Игор Николаев
ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА "ЛЮЛИН-МКС-2" ЗА ДОЗИМЕТРИЧЕНКОНТРОЛ
НА КОСМОНАВТИТЕ В РАДИАЦИОННАТА СРЕДА НА МКС
38
5. Юрий Кукса, Игор Шибаев, Димитър Теодосиев, Ярослав Войта
ДИНАМИКА НА РЕГУЛЯРНИ И СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ ПО ДАННИ
ОТ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС: МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОЕКТ "ШУМАН"
59
6. Димитър Димитров
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
И МОНИТОРИНГ НА СЕИЗМОГЕННИ ЗОНИ
67
7. Иван Янев, Лъчезар Филчев
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ MODIS LST НИВО-3 СПЪТНИКОВИПРОДУКТИ И НАЗЕМНИ ТЕМПЕРАТУРНИ ИЗМЕРВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ГРАДСКИЯ ТОПЛИННЕН ОСТРОВ НА ГР. СОФИЯ
77
8. Светослав Забунов
АВТОПИЛОТ ЗА ДВАНАДЕСЕТОКОПТЕРИ, БАЗИРАН ВЪРХУ КВАТЕРНИОНИ – ЧАСТ I
93
9. Петър Петков, Елисавета Александрова, Максим Заяков
МАЛКА АНТЕНА ЗА ЗЕМНИ СТАНЦИИ ЗА ВРЪЗКА СЪС СПЪТНИЦИ
В KU-ОБХВАТА С ПОДОБРЕНА ДИАГРАМА НА ИЗЛЪЧВАНЕ
113
10. Константин Методиев
ИЗМЕРВАНЕ НА ШИРОЧИНАТА НА ПРАВОЪГЪЛЕН ЕДНОПОЛЯРЕН ИМПУЛС
С ПОМОЩТА НА МИКРОКОНТРОЛЕР PIC18F2550
122
  Нови проекти  
  ДОЗИМЕТРИЯ: НАУЧНА АПАРАТУРА ЗА ДОЗИМЕТРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА СПЪТНИКА TGO
И ПЛАТФОРМАТА НА ПОВЪРХНОСТТА НА МАРС ПО ПРОЕКТ ЕКЗОМАРС.
ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА БАЗА ДАННИ ЗА КОСМИЧЕСКАТА РАДИАЦИЯ,
ПОЛУЧЕНА ОТ УРЕДИТЕ ОТ СЕРИЯТА “ЛЮЛИН”
129
  ТЕСТВАНЕ НА ВЕГЕТАЦИОННИ ИНДЕКСИ ОТ SENTINEL-2
ЗА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗИМНИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ
131
  КООРДИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА
В РАЙОНА НА СЕВЕРНА АФРИКА, БЛИЗКИЯ ИЗТОК И БАЛКАНИТЕ
И СЪЗДАВАНЕ НА ВРЪЗКИ КЪМ ИНИЦИАТИВИ ПО ПРОГРАМА GEO, НАСОЧЕНИ КЪМ GEOSS
133
  ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА (EEOBSS) 135
  Юбилей
  Таня Иванова
ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА НА 80 ГОДИНИ
137