Номер 32 / С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Цветан Дачев, Йорданка Семкова, Борислав Томов, Юрий Матвийчук,
Пламен Димитров, Николай Банков, Росица Колева, Малина Йорданова,
Максим Литвак, Игор Митрофанов, Дмитрий Головин, Александър Козирев,
Алексей Малаков, Максим Мокроусов, Антон Санин, Владислав Третяков,
Вячеслав Шуршаков, Виктор Бенгин, Олга Иванова

СРАВНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ПРИБОРИТЕ BTN И R3DR ИЗВЪН МЕЖДУНАРОДНАТА КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e01
5
2. Антоанета Францова
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНОГЕННИ РИСКОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С БВП И ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ПОЯВЯВАНЕТО ИМ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e02
21
3. Георги Желев
ДИНАМИКА НА ВОДНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ЯЗОВИР "СТУДЕНА", ГР. ПЕРНИК С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ SENTINEL 2A и 2B
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e03
34
4. Йордан Цветков
ПРОСТРАНСТВЕНО МОДЕЛИРАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЛАНДШАФТИ ЧРЕЗ БЛА И ЦИФРОВА ФОТОГРАМЕТРИЯ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e04
41
5. Стефан Казаков, Валко Бисерков, Лъчезар Пехливанов, Стоян Недков
ОЦЕНКА НА ТРОФИЧЕН СТАТУС НА МАЛКИ МЪТНИ ЕЗЕРА ЧРЕЗ СРАВНЕНИЕ НА НАЗЕМНИ И ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ: ЧАСТЕН СЛУЧАЙ ОТ ЗАЛИВНАТА ТЕРАСА НА ДОЛЕН ДУНАВ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e05
53
6. Милен Атанасов
МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ И АЛГОРИТЪМ НА РАБОТА НА СИСTЕМА ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА
ТЯЛО ОТ ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ

DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e06
64
7. Христина Георгиева
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НИВОТО НА ШУМА НА САМОЛЕТ ПРИ ИЗЛИТАНЕ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e07
75
8. Константин Методиев
АНАЛИЗ НА СТАЦИОНАРНО ТЕЧЕНИЕ ОКОЛО ТЪНКО КРИЛО ПО МЕТОДА НА НОСЕЩАТА ПОВЪРХНОСТ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e08
88
9. Димо Зафиров
МНОГОРОТОРЕН БЕЗПИЛОТЕН ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ С ГОЛЯМА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОЛЕТА
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e09
99
10. Богдан Герман, Оана Димитреску, Валериу Драган
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАНСЗВУКОВО ТЕЧЕНИЕ В ЦЕНТРОБЕЖЕН КОМПРЕСОР С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕРФОРИРАНИ КРИЛНИ ПРОФИЛИ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e10
110
11. Йон Малаел, Йоана Октавия Букур, Валериу Драган
2.5D СИМУЛАЦИЯ ПО МЕТОДА НА ГОЛЕМИТЕ ВИХРИ НА РЕДУЦИРАНЕ НА УДАРНА ВЪЛНА ОКОЛО КРИЛЕН ПРОФИЛ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОРЬОЗНИ СРЕДИ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e11
122
12. Светослав Забунов
XZ-СЕРИЯ БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ ПРЕЗ 2020
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e12
134
13. Асен Маринов, Георги Йорданов, Мартин Камбушев, Стефан Билидеров, Кирил Камбушев
КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ТЕХНИКАТА НА ПИЛОТИРАНЕ ПО ЗАПИСИ ОТ РЕГИСТРАТОР НА ПОЛЕТНИ ДАННИ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e13
152
14. Николай Георгиев, Александър Коларов, Илиан Илиев
КОМПОЗИТЕН МОДУЛ ЗА БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЯ В АВИОКОСМИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e14
160
15. Александър Минай, Олег Иванов, Игор Седих
ВЛИЯНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА КАПИЛЯРНИ ВСМУКАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА В КОМПОНЕНТИТЕ НА ТЕЧНИТЕ РАКЕТНИ ГОРИВА ВЪРХУ ПАРАМЕТРИТЕ ИМ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e15
175
16. Петър Гецов, Цветан Цветков, Георги Сотиров, Илиана Начева, Зоя Хубенова, Мария Донева, Петя Методиева
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КРИОТЕХНОЛОГИЯТА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА КОСМИЧЕСКИ ХРАНИ ЗА ЕКИПАЖИ, РАБОТЕЩИ В ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e16
193
17. Аделина Митева, Валерия Стоянова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗЕОЛИТИТЕ В НАЗЕМНАТА И КОСМИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ - ОБЗОР
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e17
209
18. Лъчезар Филчев, Йоанис Манакос, Гаро Мардиросян, Димитър Димитров,
Райнер Ройтер, Цвета Среброва, Любомира Кралева, Калирои Марини,
Андреас Рийнов

ОБЗОР НА РЕСУРСИТЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЧАСТ 1
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e18
224
  Нови книги  
  Бойко Рангелов
НОВО ИЗДАНИЕ НА КНИГА ЗА ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ, ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v32.e19
241