Брой 15 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Мария Димитрова
ВЛИЯНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ЕНЕРГООБМЕН ВЪРХУ ГЛОБАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ
НА АКРЕАЦИОННОТО ТЕЧЕНИЕ
3
2. Димитър Димитров
ЕЛИПТИЧНИ АКРЕАЦИОННИ ДИСКОВЕ С ПОСТОЯНЕН ЕКСЦЕНТРИТЕТ.
II. СТАНДАРТЕН МОДЕЛ НА α-ДИСК
11
3. Стефан Чапкънов, Николай Банков, Мариана Гушева, Георги Станев,
Генадий Гдалевич, Вячеслав Губский

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРИ ПОМОЩИ СФЕРИЧЕСКИХ ИОННЫХ ЛОВУШЕК
22
4. Иван Христов, Живко Жеков, Гаро Мардиросян, Доротея Иванова
САТЕЛИТЕН АБСОРБЦИОНЕН ОЗОНОМЕТЪР
27
5. Мария Петрунова, Бончо Пеев
ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СОНДОВ ЕКСПЕРИМЕНТ
СЪС СФЕРИЧЕН ЙОНЕН УЛОВИТЕЛ
33
6. Венцеслав Рашков, Ангел Христов, Чавдар Пандев
МЕТОД НА ОБЕДИНЕНАТА СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРИ ПРОСТРАНСТВЕНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ
НА ПОДВИЖЕН ОБЕКТ
37
7. Венцеслав Рашков, Ангел Христов, Виктор Маринов
СИНТЕЗ НА ПРИЕМНО УСТРОЙСТВО С ОБЕДИНЕНА СИНХРОНИЗАЦИЯ
В СПЪТНИКОВИ НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ
46
8. Николай Бирюк, Владимир Дамгов
КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА СВОБОДНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОБОБЩЕН ЛИНЕЕН ТРЕПТЯЩ КРЪГ С ПЕРИОДИЧНИ ПАРАМЕТРИ. ЧАСТ 3. АНАЛИЗ НА СВОБОДНИТЕ ПРОЦЕСИ В ИНТЕРВАЛНО-ЛИНЕЙНА И КВАЗИ-ХАРМОНИЧНА ТРЕПТЯЩА ВЕРИГА
55
9. Никола Георгиев, Гаро Мардиросян, Хернани Спиридонов
БАЛКАНПРОБ - КОСМИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ЛИТОСФЕРАТА
НА БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ
64
10. Тодор Назърски, Георги Каменов, Чавдар Левчев, Христо Проданов, Николай Банков
КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА КЪМ СВРЪХВИСОКОЧЕСТОТНАТА СКАНИРАЩА ДВУПОЛЯРИЗАЦИОННА РАДИОМЕТРИЧНА СИСТЕМА Р-400,
РАБОТЕЩА НА ОРБИТАЛНА СТАНЦИЯ "МИР"
75
11. Николай Банков
ЕДИН МЕТОД ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ЗОНИ С ПОВИШЕНА МОЩНОСТ НА КОМПОНЕНТИ НА МАГНИТНОТО ПОЛЕ С ЧЕСТОТА 8,3 Hz ПО ДАННИ ОТ ИПМП
НА БОРДА НА "ИНТЕРКОСМОС БЪЛГАРИЯ-1300"
81
12. Никола Георгиев, Румен Недков
РЕКТИФИКАЦИЯ НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ КОСМИЧЕСКИТЕ СКАНЕРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧРЕЗ АПРОКСИМИРАЩИ ФУНКЦИИ
90
13. Михаил Михалев, Зоан Мин Чунг
МЕТОД НА НОРМАЛНИТЕ ЕВОЛЮЦИОННИ КРИВИ В СВЧ АЕРОКОСМИЧЕСКИЯ МОНИТОРИНГ
НА НАДВОДНА РАСТИТЕЛНОСТ
99
14. Владимир Вълчев
РАСТИТЕЛНАТА ОБВИВКА КАТО ОБЕКТ НА ИЗУЧАВАНЕ С ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ
108
15. Пламен Христов, Петър Гецов, Пламен Ангелов
КОНТРОЛ НА РАБОТАТА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НА СИСТЕМИ
ЗА ПОЛУНАТУРНО МОДЕЛИРАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЧРЕЗ ПРОТОКОЛЕН МОДЕЛ НА ХОАР
114
16. Димитър Йорданов
ЕВОЛЮЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОБРАТНИ ВРЪЗКИ
В БИОМЕХАНИЧНАТА СИСТЕМА "ПИЛОТ-САМОЛЕТ"
119
17. Юлика Симеонова, Тинка Грозданова, Людмила Динкова
НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕСИТЕ ТРИЕНЕ И ИЗНОСВАНЕ ВЪВ ВАКУУМ
125
18. Христо Николов
ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕВРОННИ МРЕЖИ ПРИ КЛАСИФИКАЦИЯ НА МНОГОКАНАЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
130
19. Красимир Стоянов
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЯКОИ АЕРОДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИ ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ В РЕЖИМИТЕ НА КАЦАНЕ ЧРЕЗ МОДЕЛИРАНЕ
НА ОБТИЧАНЕ С ОТКЪСВАНЕ НА ПОТОКА
136
20. Димитър Данов, Ирен Димитрова
МАГНИТНИ ИЗМЕРВАНИЯ С ВЪРТЯЩ СЕ КОСМИЧЕСКИ АПАРАТ
150
21. Ищван Чеуз
ФУЛЕРЕНИТЕ - СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
157