Номер 34 / С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Игорь Шибаев, Александр Шибаев
ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРИОДА ЦИКЛА ГЛЯЙСБЕРГА ОТ ДЛИНЫ РЯДА ЧИСЕЛ ВОЛЬФА
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e01
5
2. Георги Желев, Петър Димитров, Евгения Руменина
КАРТОГРАФИРАНЕ НА БИОФИЗИЧНИ ПРОМЕНЛИВИ НА ПОСЕВИ ОТ ЗИМНА ПШЕНИЦА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА МНОГОКАНАЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ БЛА
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e02
13
3. Златомир Димитров
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЛЯРИМЕТРИЯ (POL-SAR) НА ТЕСТОВИ РАЙОНИ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – ПОЛЯРИМЕТРИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ, ДЕКОМПОЗИЦИИ И КЛАСИФИКАЦИИ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e03
29
4. Росица Митева, Тодор Кунчев, Светослав Забунов, Гаро Мардиросян,
Роксандра Памукова-Майкълсън

СЕНЗОР ЗА ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НАНОСПЪТНИЦИ, МИКРО-ДРОНОВЕ И МАЛКИ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯВАНИ НАЗЕМНИ ПЛАТФОРМИ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e04
56
5. Светослав Забунов
ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ В RADIOSOLARIZ ЧРЕЗ SSE2
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e05
66
6. Константин Методиев
ПРОЕКТ НА ЗАДКРИЛКА ЗА ПРАВО КРИЛО НА БЕЗПИЛОТЕН САМОЛЕТ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e06
72
7. Павел Пенев, Николай Загорски
АЕРОКОСМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ "ВЪЗДУШЕН СТАРТ" НА СЪВРЕМЕННИЯ ЕТАП
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e07
80
8. Димитър Йорданов, Николай Загорски, Станислав Чолаков
РОЛЯ НА РЕЗЕРВА ОТ МОЩНОСТ ПРИ ПАРАЛЕЛНИ ХИДРОЗАДВИЖВАНИЯ НА САМОЛЕТНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e08
95
9. Павлин Граматиков
СИМУЛАЦИЯ И МОДЕЛИ НА БОРДНИ ВТОРИЧНИ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАЩИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА АЕРОКОСМИЧЕСКИ ПРИБОРИ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e09
106
10. Павлин Граматиков,  Румен Недков , Райчо Тодоров
СИСТЕМИ ЗА ВТОРИЧНО ЕЛЕТРОЗАХРАНВАНЕ НА УРЕДИТЕ "ЗОРА" И "НЕВРОЛАБ-Б" – КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e10
116
11. Кольо Колев, Ангел Танев
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ С ПАРТИДА ПРИ АНАЛИЗ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА АВИАЦИОННА ТЕХНИКА
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e11
130
12. Милен Атанасов
МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА РАБОТА НА АВИАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛНИ СРЕДСТВА ДО ВЪЗДУШНИ И ЗЕМНИ ОБЕКТИ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e12
138
13. Стойко Стойков
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТОЧНОСТТА НА БОМБОПУСКАНЕ И НА ВЕРОЯТНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРЕШКАТА НА БОМБОПУСКАНЕ НА РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ РЕШАВАЩИ ЗАДАЧАТА НА ПРИЦЕЛВАНЕ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e13
149
14. Анна Бузекова-Пенкова, Силвия Симеонова
AFM АНАЛИЗ НА АЛУМИНИЕВА СПЛАВ 7075
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e14
157
15. Анна Бузекова-Пенкова, Аделина Митева
НЯКОИ АЕРОКОСМИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА 7075 (B95) АЛУМИНИЕВА СПЛАВ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e15
165
16. Георги Желев
ИЗОБРЕТАТЕЛСКАТА И ИНОВАЦИОННА АКТИВНОСТ НА ИНСТИТУТА ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e16
180
17. Александър Миланов
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НЕБЕСНИ ТЕЛА. ПЕРСПЕКТИВИ НА БЪЛГАРСКАТА КОСМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
DOI: https://doi.org/10.3897/arb.v34.e17
187