Брой 29 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Александр Шибаев
ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРИОДА "ВЕКОВОЙ" ГАРМОНИКИ РЯДА ЧИСЕЛ ВОЛЬФА
ОТ ДЛИНЫ ИССЛЕДУЕМОГО РЯДА
DOI: http://dx.doi.org/10.7546/AeReBu.29.18.01.01
5
2. Димитринка Томова, Петър Велинов, Йордан Тасев
СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ИЗВЪНРЕДНАТА СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ В ПЕРИОДИТЕ
15–17 МАРТ 2015 И 4–10 СЕПТЕМВРИ 2017 В РАЗЛИЧНИ ФАЗИ НА 24-ТИ СЛЪНЧЕВ ЦИКЪЛ
DOI: http://dx.doi.org/10.7546/AeReBu.29.18.01.02
10
3. Яна Асеновска, Симеон Асеновски
ВИСОКОСКОРОСТНИ ПОТОЦИ БЪРЗ СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ СЛЪНЧЕВИ ЦИКЪЛА
DOI: http://dx.doi.org/10.7546/AeReBu.29.18.01.03
30
4. Иван Янев
СПЪТНИКОВИ СЕНЗОРИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ТОПЛИННИ ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
DOI: http://dx.doi.org/10.7546/AeReBu.29.18.01.04
35
5. Иван Янев, Лъчезар Филчев
ОЦЕНКА НА ДИНАМИКАТА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ГРАД СОФИЯ
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЪТНИКОВИ ДАННИ ОТ ЛАНДСАТ
DOI: http://dx.doi.org/10.7546/AeReBu.29.18.01.05
45
6. Илина Каменова, Лъчезар Филчев, Илиана Илиева
ОБЗОР НА ИНДЕКСИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИОФИЗИЧНИ ПРОМЕНЛИВИ
НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ
DOI: http://dx.doi.org/10.7546/AeReBu.29.18.01.06
72
7. Димитър Димитров
КОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА СЕИЗМОГЕННИ ЗОНИ
DOI: http://dx.doi.org/10.7546/AeReBu.29.18.01.07
83
8. Петър Гецов, Ванг Бо, Димо Зафиров, Георги Сотиров, Станимир Начев, Руслан Янев,
Павлин Граматиков, Валентин Атанасов, Христо Лукарски, Светослав Забунов
БЕЗПИЛОТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ В ГРАДСКА СРЕДА
DOI: http://dx.doi.org/10.7546/AeReBu.29.18.01.08
94
9. Петър Гецов, Ванг Бо, Светослав Забунов, Гаро Мардиросян
ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
DOI: http://dx.doi.org/10.7546/AeReBu.29.18.01.09
111
10. Павлин Граматиков
EЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОР-ГЕНЕРАТОРИ ЗА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СРЕДСТВА
DOI: http://dx.doi.org/10.7546/AeReBu.29.18.01.10
120
11. Борис Хотинов, Павлин Граматиков
БОРДЕН ЦИФРОВ БЛОК ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОСМИЧЕСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
DOI: http://dx.doi.org/10.7546/AeReBu.29.18.01.11
133
12. Константин Методиев
ГЕНЕРИРАНЕ НА ШИРОЧИННОИМПУЛСНО МОДУЛИРАН СИГНАЛ
ЧРЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ОТ ТАЙМЕР НА МИКРОКОНТРОЛЕР PIC18F2550
DOI: http://dx.doi.org/10.7546/AeReBu.29.18.01.12
141
13. Петър Велинов
РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОСМИЧЕСКИ НАУКИ
СЛЕД ПЪРВИЯ ИЗКУСТВЕН СПЪТНИК НА ЗЕМЯТА. 60 ГОДИШНИНА НА КОСМИЧЕСКАТА ЕРА
DOI: http://dx.doi.org/10.7546/AeReBu.29.18.01.13
147