Брой 27 / С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Александър Йосифов
КОСМОЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА МЕХУРНА МУЛТИВСЕЛЕНА
5
2. Цветан Дачев, Борислав Toмов, Юрий Матвийчук, Пламен Димитров,
Николай Банков, Донат-Петер Хедер,Герда Хорнек, Гюнтер Райтц
РАДИАЦИОННАТА ОБСТАНОВКА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ (МКС), КАКТО СЕ НАБЛЮДАВА ОТ ПРИБОРА R3DR2 ПРЕЗ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2014
17
3. Венета Гинева, Ирина Деспирак, Борис Козелов, Ролф Вернер
СУББУРИ НАД АПАТИТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ПОВИШЕНА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ
7-17 МАРТ 2012
43
4. Лъчезар Филчев
ОЦЕНКА НА ПРОМEНИТЕ В ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ НА БИОСФЕРЕН РЕЗЕРВАТ „БИСТРИШКО БРАНИЩЕ“ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМУЛИРАНИ SENTINEL-2 ДАННИ
54
5. Васил Василев
КАРТОГРАФИРАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА СОФИЙСКАТА КОТЛОВИНА ПО СПЪТНИКОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ LANDSAT-8 И НАЗЕМНА ИНФОРМАЦИЯ
66
6. Васил Василев, Евгения Руменина
КАРТОГРАФИРАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ ПО СПЪТНИКОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ПРОДУКТИ ОТ QUICKBIRD-2 И WORLDVIEW-1. ТОЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ТЕСТОВИ УЧАСТЪК ЖИТЕН, РАЗПОЛОЖЕН В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
78
7. Георги Големшински
МЕТАЛОТЪРСАЧИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
92
  Хипотези  
8. Велко Велков
ОТНОСНО ПОСТОЯНСТВОТО НА МИРОВИТЕ КОНСТАНТИ
101
9. Велко Велков
ОСНОВЕН ВСЕМИРЕН КРЪГОВРАТ
106
10. Димитър Стойнов
ЕДИН НОВ ЕКСПЕРИМЕНТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГАЛАКТИЧНАТА СКОРОСТ НА ЗЕМЯТА
111
  Нови книги  
  Светослав Забунов
ИНТЕРЕСНА И ПОЛЕЗНА НОВА КНИГА
126