Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките
(ИКИТ-БАН)

ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 1, каб. 415
София 1113
       България

тел.: (+359) 02 979 39 51

GSM: 0878 972 873

e-mail: journal@space.bas.bg

Следите за нами на Фейсбуке